smartgenio: Chytrou komunikaci máme v genech

Komunikujte chytře a úspěšně i vy!

Staňte se moderní společností. Vstupte do světa interaktivní a multimediální komunikace bez limitů. Buďte svrchovaným tvůrcem vlastních sdělení. Využijte všechny možnosti digitálních řešení a získejte absolutní kontrolu nad komunikovaným obsahem. Udělejte krok správným směrem, vstříc budoucnosti.
Stačí se chytře rozhodnout!

Jsem společnost / továrna:

Smart Factory

Jsem město / obec:

Smart City

Digitální komunikace pro chytré firmy a chytrou výrobu

Úspěšná firma se v době digitalizace bez moderního způsobu komunikace neobejde. A pro interní komunikaci to platí dvojnásob. S námi najdete společnou řeč napříč celou firmou. Promyšlené řešení vám pomůže sladit odlišné komunikační potřeby různých oddělení. Rozmanitý obsah můžete zobrazit na všech dostupných zařízeních nebo jen v prostředí, kde se pohybuje vybraná skupina pracovníků. Informační schéma lze přizpůsobit požadavkům konkrétních oddělení. Řešení Smartgenio může zahrnovat kombinaci informačních panelů pro informování návštěvníků či zaměstnanců a interaktivní kiosky pro komunikaci se zaměstnanci z výroby, kteří tak mohou vstupovat do nejrůznějších firemních systémů.

Pomáháme strojům a lidem najít společnou řeč

Odkud, kam a jaké informace budou směřovat, záleží pouze na vás. Řešení komunikace smartgenio se dobře uplatní nejen v průmyslu, ale i v obchodních společnostech a rozsáhlých kancelářských komplexech. S promyšlenou digitální komunikací můžete směle vstoupit do éry moderního Průmyslu 4.0 nebo efektivní organizace HR 4.0.

Budoucnost je blíž, než se zdá, stačí se jen chytře rozhodnout!

Propojením digitalizovaných dokumentů a procesů s HR systémem firmy vznikne personální samoobsluha. V ní si zaměstnanci vyřídí personální agendu sami a v čase, který jim vyhovuje. Personalisté se zbaví rutinních činností a uspoří čas a energii na důležitější úkoly.

Digitalizace HR procesů (HR 4.0)

Propojením digitalizovaných dokumentů a procesů s HR systémem firmy vznikne personální samoobsluha. V ní si zaměstnanci vyřídí personální agendu sami a v čase, který jim vyhovuje. Personalisté se zbaví rutinních činností a uspoří čas a energii na důležitější úkoly.
Chytrá výroba se již neobejde bez digitalizované, vždy aktuální a všude dostupné výrobní dokumentace. Z digitalizace těží i Shop Floor Management založený na reálných datech v reálném čase, který v kombinaci s vizuálním managementem podporuje týmovou práci a přispívá k rychlému a efektivnímu řešení problémů.

Chytrá výroba a Shop Floor Management

Chytrá výroba se již neobejde bez digitalizované, vždy aktuální a všude dostupné výrobní dokumentace. Z digitalizace těží i Shop Floor Management založený na reálných datech v reálném čase, který v kombinaci s vizuálním managementem podporuje týmovou práci a přispívá k rychlému a efektivnímu řešení problémů.
Propojení technologií na pracovišti s moduly ERP a jinými informačními systémy umožní využití živých/reálných dat v novém kontextu a v novém zobrazení v přehledných dashboardech a digitálních nástěnkách. Vizuální management, jako součást firemní kultury, zpřehlední pracoviště a usnadní komunikaci mezi zaměstnanci a managementem.

Integrace informací a Visual Management

Propojení technologií na pracovišti s moduly ERP a jinými informačními systémy umožní využití živých/reálných dat v novém kontextu a v novém zobrazení v přehledných dashboardech a digitálních nástěnkách. Vizuální management, jako součást firemní kultury, zpřehlední pracoviště a usnadní komunikaci mezi zaměstnanci a managementem.
Koncept digitálního pracoviště poskytuje zaměstnancům pozitivní zážitek a zkušenost z používání dostupných technologií a zařízení ve firmě. Nově vytvořená firemní kultura zviditelňuje prioritní informace v interní komunikaci, inspiruje ke kreativitě a posiluje schopnost inovovat.

Digital Employee Experience

Koncept digitálního pracoviště poskytuje zaměstnancům pozitivní zážitek a zkušenost z používání dostupných technologií a zařízení ve firmě. Nově vytvořená firemní kultura zviditelňuje prioritní informace v interní komunikaci, inspiruje ke kreativitě a posiluje schopnost inovovat.

SMART FACTORY pro všechna oddělení vaší firmy

Personální
oddělení

Firemní akce
Jídelníček
Personální změny
Volná pracovní místa
Organizační struktura
Nabídka benefitů

Vedení
firmy

Firemní výsledky
Statistiky a plánování
Nové a probíhající projekty
Ohlašování návštěv a auditů
Aktuální akce

Bezpečnost
práce

Nabídka a plán školení
Statistiky bezpečnosti
Bezpečnostní instrukce
Návody a tipy na prevenci
Instrukce první pomoci

Kvalita
výroby

Plnění plánu výroby
Pracovní návody
Rozpis směn
Statistiky kvality
Zlepšovací návrhy

Jak to funguje dohromady?

Nabízejte správné informace správnému publiku, ve vhodnou chvíli a na vhodném zařízení. Vybrané sdělení můžete směřovat do konkrétního prostoru a tím ke zvolené skupině uživatelů. Jednotlivá oddělení společnosti spravují vlastní obsah, který lze zobrazovat na libovolných zařízeních komunikační sítě, a to pasivní formou na obrazovkách nebo interaktivně s využitím informačních kiosků. Vaši komunikaci můžete efektivně přizpůsobit požadovaným typům odpovědí nebo časovému rozvrhu.

Profesionální vzhled s oblíbenými widgety

Vizuálně atraktivní widgety poslouží jako pevný základ vaší profesionální komunikace. Všechny informace můžete libovolně kombinovat dle vlastních požadavků a potřeb. Zohledněte konkrétní zájmy vaší firmy a vašich zaměstnanců. Zobrazovaných widgetů může být tolik, kolik je vašich přání a komunikačních potřeb. S tvorbou nového a originálního obsahu vám pomůžeme. Stačí si jen chytře vybrat!

Jídelníček

Zobrazit náhled

Volná pracovní místa

Zobrazit náhled

Plán plnění výroby

Zobrazit náhled

Rozpis směn

Zobrazit náhled

Dny bez úrazu

Zobrazit náhled

Noví zaměstnanci

Zobrazit náhled

Jak pracujeme

1

Identifikace problému

Nejdříve musíme pochopit konkrétní situaci: vaše problémy a komunikační potřeby ve všech souvislostech. Využijeme k tomu systematické porovnání s obdobnými projekty, tzv. benchmarking.
2

Vysvětlení a pochopení kontextu

Pro úspěch projektu je nutné poznat celý širší kontext. My vám položíme správné otázky a z vašich odpovědí poskládáme ucelený obraz skutečnosti.
3

Perspektiva a zkušenosti

Ukážeme vám možnosti, o kterých jste třeba ani netušili. Dojít k ideálnímu řešení zabere čas, ale stojí to za to. Perspektivu řešení porovnáme s Best Practice jiných klientů.
4

Koncept řešení

Nabídneme vám základní architektonický koncept – vizi, která vychází z vašich představ a potřeb a definuje hlavní principy a parametry budoucího řešení.
5

Společná tvorba zadání

Vaše kvalitní zadání je pro úspěšnou realizaci zásadní. Vzhledem k jeho možné technické náročnosti můžete počítat s naší veškerou podporou a součinností.
6

Popis a nabídka řešení

Dle přesného zadání sestavíme konkrétní řešení, včetně všech technických detailů, a stanovíme přesný plán realizace s jasnou cenovou nabídkou.
7

Dodávka a realizace

Vlastní realizaci si domluvíme konkrétně. Termíny, které vám slíbíme, dodržíme. Dodávka kompletního řešení na klíč obsahuje i řádné zaškolení a instalaci HW a SW.
8

Zákaznická podpora a servis

Zajišťujeme servis a údržbu SW a HW prvků celého systému, a to v několika úrovních. Vždy vám budeme k dispozici k dalším konzultacím a úpravám.

Reference

Digitální komunikační systém pro chytrá města

Moderní obce a města komunikují chytře a bez omezení. Nabídka libovolného obsahu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je již naprostou samozřejmostí. Buďte ambicióznější a využijte moderní technologie naplno. Digitální řešení smartgenio promění vaše město v pulzující místo, kde data, lidé a myšlenky proudí všemi směry.

Chytrá zařízení zapojená v síti generují reálná data: nabízíte informace na míru aktuální situaci. Jednotlivé informační panelyinteraktivní kiosky dohromady tvoří promyšlenou komunikační síť, ze které profitují všichni obyvatelé. Komunikace řízená reálnými daty dává životu ve vašem městě nový rozměr. Sledujte a ovlivňujte kvalitu života. Buďte připraveni na budoucí trendy už dnes.

Chytrá periferní zařízení
Data-driven Digital Out of Home
Smart City platforma
Různá zařízení pro každou situaci

Chytré město připravené na budoucnost

Chytré digitální řešení smartgenio neslouží pouze k jednostranné komunikaci – je interaktivní. Obyvatelé města si mohou vybrat konkrétní typ informací, který je zajímá, a zvolit si i nejvhodnější způsob interakce s komunikační sítí. Jednotlivá zařízení lze ovládat hlasem nebo dotykem – komunikovaný obsah je dostupný nejširšímu publiku.

Smartgenio vám dává nespočet možností, jak zvýšit úroveň života ve vašem městě: sledujte kvalitu ovzduší, hustotu dopravy, myslete na bezpečnost obyvatel a čistotu okolí, vnímejte potřeby obyvatel a jejich chování. Záleží pouze na vás, které pokročilé funkce využijete.

Stačí se jen chytře rozhodnout!

Zpřístupněte obyvatelům vašeho města všechny potřebné informace a získejte prostor pro vlastní sdělení. Usnadněte lidem život.

Rozmanitý obsah bez omezení

Zpřístupněte obyvatelům vašeho města všechny potřebné informace a získejte prostor pro vlastní sdělení. Usnadněte lidem život.
Plnohodnotná náhrada úřední desky
Aktuální informace pro obyvatele
Podpora cestovního ruchu a kulturních akcí
Rozšířený obsah o výstupy chytrých zařízení
Nejnovější trendy Smart City
Komunikační systém můžete rozšířit o mnoho užitečných funkcí. Využijte všechny možnosti, které vám poskytují moderní technologie.

Hardware pro různé situace

Komunikační systém můžete rozšířit o mnoho užitečných funkcí. Využijte všechny možnosti, které vám poskytují moderní technologie.
Web kamery a SOS hlásky
Detektory kvality ovzduší
Senzory dopravní situace
Platební terminál
Dobíjecí stanice
Implementací řešení naše práce nekončí. Poskytneme vám veškerý potřebný servis a také uživatelskou podporu. Pomůžeme vám vždy, když se změní vaše komunikační potřeby.

Provoz bez starostí

Implementací řešení naše práce nekončí. Poskytneme vám veškerý potřebný servis a také uživatelskou podporu. Pomůžeme vám vždy, když se změní vaše komunikační potřeby.
Pravidelná údržba a servis
Uživatelská podpora
Spolupráce na dalším rozšíření
Tvorba obsahu a výstupů na míru

Jak pracujeme

1

Identifikace problému

Nejdříve musíme pochopit konkrétní situaci: vaše problémy a komunikační potřeby ve všech souvislostech. Využijeme k tomu systematické porovnání s obdobnými projekty, tzv. benchmarking.
2

Vysvětlení a pochopení kontextu

Pro úspěch projektu je nutné poznat celý širší kontext. My vám položíme správné otázky a z vašich odpovědí poskládáme ucelený obraz skutečnosti.
3

Perspektiva a zkušenosti

Ukážeme vám možnosti, o kterých jste třeba ani netušili. Dojít k ideálnímu řešení zabere čas, ale stojí to za to. Perspektivu řešení porovnáme s Best Practice jiných klientů.
4

Koncept řešení

Nabídneme vám základní architektonický koncept – vizi, která vychází z vašich představ a potřeb a definuje hlavní principy a parametry budoucího řešení.
5

Společná tvorba zadání

Vaše kvalitní zadání je pro úspěšnou realizaci zásadní. Vzhledem k jeho možné technické náročnosti můžete počítat s naší veškerou podporou a součinností.
6

Popis a nabídka řešení

Dle přesného zadání sestavíme konkrétní řešení, včetně všech technických detailů, a stanovíme přesný plán realizace s jasnou cenovou nabídkou.
7

Přesný plán realizace

Obsluha informačního systému je snadná a jednoduchá, ale samozřejmě vás s jeho ovládáním důkladně seznámíme. A vždycky vám budeme k dispozici k další konzultaci.
8

Zaškolení a podpora

Umíme pružně reagovat na nové požadavky. Pokud se změnili vaše potřeby, jsme schopni se tomu přizpůsobit. Dokážeme
nalézt jiné, nové a zase správné řešení.

Reference

Proč smartgenio

Věříme v chytrou komunikaci, protože vede k porozumění. V konturách současných trendů se zájmem sledujeme i vytváříme její budoucí podobu. Digitální komunikaci vnímáme jako neomezený prostor ke sdílení myšlenek, k nacházení odpovědí, a to v rozmanitých moderních a dynamických formách. V binárním kódu nevidíme pouhá data, ale způsob, jak efektivně propojit svět lidí s jejich životním prostředím v nejširším slova smyslu. Milujeme moderní technologie a neradi chodíme po starých vyšlapaných cestách. Udělejte krok správným směrem i vy – společně s námi. Stačí se správně a chytře rozhodnout.

Pokud jsme vás inspirovali, spojte se s námi.

Můžete nám napsat nebo zavolat, případně předat telefonní číslo, a my se ozveme vám.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na stránce www.streetpark.eu, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení